2014 - 2017

2017 KRIXL - Aschaffenburg

2016 RUSL KRIXL - Konstanz

2016 PAW KRIXL - Berlin

2016 ECB JOAN KRIXL SPK - Koblenz

2016 ECB JOAN KRIXL - Koblenz

2016 BAKE SPB MONKEY DREIST KRIXL - Aschaffenburg

2016 KRIXL - Aschaffenburg

2015 HEIS KRIXL - Hamburg

2015 KRIXL - Aschaffenburg

2015 RINE KRIXL HOMBRE DREIST - Aschaffenburg

2014 JOAN RINE KRIXL - Aschaffenburg